POZEW DOROTY KONCEWICZ ODDALONY!

przez Portal
Odsłony: 2594

W dniu dzisiejszym na wniosek Doroty Koncewicz, w Sądzie Okręgowym w Opolu I Wydział Cywilny, o godzinie 12:00 w trybie wyborczym odbyła się rozprawa w której uczestniczył przedstawiciel Stowarzyszenia Ziemi Niemodlińskiej. Po dwu godzinnym posiedzeniu i rozpoznaniu sprawy ws.:

"rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o rzekomym doprowadzeniu przez wnioskodawczynię do utraty przez Gminę Niemodlin kwoty 5,5 miliona złotych z przeznaczeniem na projekt pn. "Przebudowa ul. Lwowskiej w Niemodlinie....".

Sąd postanowił oddalić wniosek.Sąd zauważył, co następuje:

Wniosek nie zasługiwał na uwzględnienie.

                Zgodnie z art.111 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, jeżeli rozpowszechniane, w tym również w prasie w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe, materiały wyborcze, w szczególności plakaty, ulotki i hasła, a także wypowiedzi lub inne formy prowadzonej agitacji wyborczej, zawierają informacje nieprawdziwe, kandydat lub pełnomocnik wyborczy zainteresowanego komitetu wyborczego ma prawo wnieść do sądu okręgowego wniosek o wydanie orzeczenia nakazania sprostowania takich informacji (pkt3). Artykuł 111 § 2 Kodeksu wyborczego odsyła postępowanie w tym zakresie do przepisów postępowania nieprocesowego uregulowanego w kodeksie postępowania cywilnego, te zaś, z braku odrębnych regulacji, poprzez art. 13 § 2 k.p.c. odsyłają do postępowania procesowego.  Zasady dowodzenia w zakresie okoliczności podnoszonych przez stronę reguluje art. 6 k.c. i 232 k.p.c. Zatem, w oparciu o wyżej wskazane przepisy, wnioskodawczyni winna była w toku postępowania wykazać, że zakwestionowana przez nią publikacja artykułu na portalu internetowym zawiera informacje nieprawdziwe.

                W orzecznictwie wskazuje się na dwie zasadnicze funkcje sądowego rozstrzygania sporów powstających pomiędzy kandydatami i ich komitetami wyborczymi w toku prowadzonej kampanii wyborczej. Pierwszą zakładaną funkcją jest ochrona rzetelności procesu wyborczego, czemu służyć ma nałożony na sądy obowiązek weryfikowania zgodności z prawdą informacji podawanych w toku kampanii wyborczej. Przewidziany w ordynacjach mechanizm kontroli ma ten w sposób zapewnić uczciwą kampanię wyborczą i tym samym umożliwić obywatelom dostęp do zgodnych z prawdą informacji o sprawach publicznych i o kandydatach. Kampania wyborcza powinna prowadzić bowiem do swobodnego podjęcia decyzji wyrażanej w akcie głosowania. Druga zakładaną funkcja jest ochrona dóbr osobistych uczestników procesu wyborczego, to jest prawa do ochrony czci i dobrego imienia kandydatów. Przy czym podkreśla się zarazem, że w istocie jest to funkcja pochodna – przepisy o ochronie dóbr osobistych maja stanowić jeden z instrumentów zabezpieczenia niezakłóconego przebiegu kampanii wyborczej.

                W rozpoznawanej sprawie żądania wnioskodawczyni oparte były na twierdzeniu, że publikacja na portalu internetowym odnośnie utraty kwoty 5,5 mln złotych nastąpiła z powodu niewłaściwych działań wnioskodawczyni jako Burmistrza Gminy Niemodlin. Wnioskowane środki ochrony wskazane w pkt.  1),  2),  3)  i  4) ściśle związane były z nieprawdziwym założeniem, że w publikacji artykułu wnioskodawczyni przypisano winę za utratę środków. Analiza opublikowanego artykułu, że autor artykułu nie przypisuje wnioskodawczyni winy w zakresie utraconej dotacji. Publikuje natomiast pełną treść pisma wnioskodawczyni, kierowanego do Wojewody Opolskiego, w którym wnioskodawczyni wskazuje na przyczyny braku możliwości skorzystania z dofinansowania oferowanego przez Wojewodę Opolskiego. Nie ulega wątpliwości, że to wnioskodawczyni, jako Burmistrz Gminy Niemodlin podjęła działanie, obiektywnie uzasadnione, które spowodowało brak uzyskania dotacji. Na uwagę zasługuje okoliczność, że autor artykułu opisał jedynie, zgodnie z rzeczywistością, działanie podjęte przez wnioskodawczynię, powstrzymując się od dokonywania ocen takiego działania.

                Z kolei użyte w tytule artykułu sformułowanie „Niemodlin stracił” również w żaden sposób nie przypisuje wnioskodawczyni winy w zakresie nie pozyskania dotacji. Sformułowanie „stracił”, zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN, oznacza również niewykorzystanie czegoś. Powszechnie używane jest sformułowanie „stracić szansę”, a zatem perspektywę pozyskania czegoś, co mogło się ziścić, choć nie było całkowitej pewności, że faktycznie się ziści. Pojęcie stracić nie wartościuje, stracić, nie uzyskać czegoś można również z przyczyn obiektywnych. W tym kontekście tytuł artykułu nie jest zgodny z prawdą, przeprowadzone postępowanie dowodowe, w szczególności przedłożone przez wnioskodawczynię dokumenty, wskazują jednoznacznie na fakt, że Gminie Niemodlin zaproponowano dofinansowanie projektu pod nazwą „Przebudowa ulicy Lwowskiej w Niemodlinie” w pełnej wnioskowanej kwocie, tj. 1.853.405 zł. Niesporna, bo wynikająca z dokumentów jest również okoliczność, że Gmina Niemodlin nie skorzystała z zaproponowanej dotacji, przyczyny zostały wyjaśnione w piśmie wnioskodawczyni opublikowanym wraz z artykułem. Jedyną nieprawdziwą w publikacji była kwota zaoferowanej i nieuzyskanej dotacji, tj. pięć i pół miliona złotych. Informacja ta jednak, przed rozpoczęciem postępowania w przedmiocie złożonego wniosku o wydanie orzeczenia w trybie wyborczym, została na portalu internetowym sprostowana poprzez podanie odpowiadającej rzeczywistości kwoty ok. milion osiemset tysięcy złotych. Poprzez zamieszczenie sprostowania usunięto stan niezgodności z prawda tej jedynej informacji, a zatem osiągnięto jedyny cel, jaki w niniejszym postępowaniu obiektywnie mógł zostać osiągnięty. Wniosek w tym zakresie stał się zatem bezprzedmiotowy.   

                Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji postanowienia.Oświadczenie Stowarzyszenia Ziemi Niemodlińskiej

Szanowni Mieszkańcy,
 
W dniu dzisiejszym o godzinie 12:00 przed sądem okręgowym w Opolu odbyło się posiedzenie w trybie wyborczym na wniosek urzędującej burmistrz, Pani Doroty Koncewicz. Pani Burmistrz we wniosku zarzuciła założycielom stowarzyszenia, iż za pomocą portalu społecznościowego gminaniemodlin.pl rozpowszechnia nieprawdziwe informacje, jakoby Pani Burmistrz poprzez swoje działania naraziła naszą gminę na utratę środków z dofinansowania, ostatecznie nie starając się o dofinansowanie. 
 
Uczestniczyłem w postępowaniu, jako przedstawiciel i współzałożyciel Stowarzyszenia Ziemi Niemodlińskiej. Oświadczyłem, że stowarzyszenie ziemi niemodlińskiej gmina mieszkańcy samorząd faktycznie działa lokalnie na terenie gminy zgodnie ze statutem i regulaminem w którym nic niema o prowadzeniu jakiegokolwiek portalu społecznościowego, którego celem jest prowadzenie walki politycznej a tym bardziej mającego na celu szkalowanie władz gminy!
 
Zaprzeczyłem niesłusznie postawionym zarzutom i próbie zaangażowania stowarzyszenia w trwającą kampanię wyborczą, jednocześnie nie stając po żadnej ze stron kandydatów na stanowisko burmistrza Niemodlina. Nie zamierzam komentować dzisiejszej sytuacji i absurdalnych zarzutów, pragnę jedynie poinformować, że zmuszony zostałem bronić dobrego imienia stowarzyszenia.
 
Z poważaniem;
Tadeusz Mróz, (Członek Stowarzyszenia Ziemi Niemodlińskiej)


 
Oświadczenie Portalu Gminaniemodlin.pl
 
Drodzy czytelnicy!

Mając na uwadze dzisiejsze wydarzenia i wszelkie opinie zamieszczane w komentarzach pragniemy kategorycznie zaprzeczyć, ażeby Niezależny Portal Lokalny Gmina Niemodlin, był kiedykolwiek portalem stronniczym a jego celem było jakiekolwiek atakowanie.

Uprzejmie informujemy, że niniejsza przestrzeń pod domeną Gminaniemodlin.pl, jest przestrzenią powszechnie dostępną, każdy użytkownik niezależnie od reprezentowanej opcji politycznej, pełnionego stanowiska ma prawo zamieszczać treści w postaci artykułów i komentarzy.
 
Z wyrazami szacunku;
Piotr Spólnicki, portal gminaniemodlin.pl, członek SZN.
 

 
Poniżej zamieszczamy skan odpisu postanowienia:

strona 1

strona 2

strona 3

strona 4

strona 5

strona 6

strona 7

strona 8

strona 9

 
 Kliknij, poszczególną miniaturkę aby powiększyć skan wybranej strony odpisu.
 

Skomentuj

Komentarze

 • Gość (mama Natali)

  ta będzie remont Lwowskiej, tak jak budowa przedszkola.PILNE

 • Gość (Ciekawa lektura)

  Panie Tomaszu, niestety nie zgadzam się z Pana opinią. Sprawa bowiem została przez Sąd rozpatrzona z należytą starannością w skutek czego wniosek P. Doroty Koncewicz został oddalony. Naprawdę całość bardzo przystępnie została wyjaśniona.

 • Gość (Tomek)

  Pozew został oddalony, bo portal zamieścił sprostowanie i nie było potrzeby rozpatrywania sprawy.

 • Gość (Gwiazda)

  Chwała za ciszę bo już zwolennicy DK. strzelają na oślep :((((((((( przykro patrzeć! Rozpoczynam ciszę wyborczą przed czasem, bo tylko ciśnienie przez nich tylko czytając to skacze >>>> POWODZENIA W NIEDZIELĘ <<<<< Niech ten Niemodlin odżyje!

 • Gość (Kazik)

  Burmistrzowa jest jak chorągiewka , zamyka szkoły, przedszkola, a za chwilę pod wpływem buntu rodziców wycifuje się ze wszystkiego, co za chorągiewka

 • Gość (Michał)

  Czytaj człowieku nie z gminy o czym pisze się na stronie, chyba napisali sprostowanie!!!!!

 • Gość (nikt)

  Mam taką uwagę , Pani burmistrz rządzi od 4 lat , teraz ma szansę ?! na następne 5 ...... czy zasłużyła na to ? Nasze miasto potrzebuje ludzi którzy mają jakąś wizję rozwoju i są w stanie tą wizje realizować , zaprzepaszczenie 1,8 mln powinno dyskwalifikować Panią Koncewicz z automatu . Pięć lat narzekania .... a wystarczyło ruszyć 4 litery :) . Pan Nieckarz będzie przecież czuć Nasz oddech na plecach :)

 • Gość (Michał)

  A co to za ataki na społeczników? Czy oni zagrażają pani burmistrz? Śmiech na sali!!!!

 • Gość (Nie pracuję w gminie)

  Pani radna to sie wstydzi pisac pod swoim imieniem? Wstyd! Pytanie; czy Stowarzyszenie administruje portal? Jesli tak to bierze udzial w procederze szerzenia nieprawdziwych informacji. Niemodlin stracil 5,5 mln, 1, 8 mln, a sumie nic nie stracil. Chyba pisze Was tu niewielu sądzac po powtarzających się błędach w komentarzach! Ciekawe co z tego będziecie mieć hahaha.Aby do niedzieli- do kosciòłka i do urn trolle.

 • Gość (Hellena)

  Porażka Pani Burmistrz, nie wywiązała się pani z obietnic wyborczych a teraz liczy na wsparcie ??? Jedynie co fobrze pani wychodzi to pozowanie do zdjęć z emerytami, to jest coś dla gminy !!!!

Pokaż więcej