Gmina Niemodlin tonie w długach?

przez nd
Odsłony: 1521

Czy zawarte w ulotkach wyborczych Pani Doroty Koncewicz, informacje o malejącym zadłużeniu były prawdziwe?

Obecna Burmistrz Niemodlina wspomniała, że zastała gminę z zadłużeniem w wysokości 12 233 552,46 zł. Zapewniała, że sukcesywnie spłacała kredyty i na koniec roku 2017 zobowiązania wyniosły 7 967 978,71. Natomiast planowany dług na koniec roku 2018 wyniósł 11 746 269,71 zł a więc teoretycznie stale mniej od zastanego.

Zwróciliśmy się zatem z zapytaniem do Gminy, w odpowiedzi Skarbnik Gminy Niemodlin Pani Alicja Domalewska wskazała:

Stan zadłużenia Gminy Niemodlin na dzień 30 listopada 2018 r. wynosił 11 727 876,13

Dodaje jednak, że:

  • Gmina Niemodlin wyemitowała w 2018 roku obligacje komunalne na kwotę 4 000 000,00 zł.
  • z tytułu emisji obligacji Gmina zapłaciła jednorazową prowizję w wysokości 10 000,00 zł, nie było innych kosztów obsługi.

Obligacji komunalnych nie wpisuje się  do stanu zadłużenia gminy!

Czy obciążenie gminy wyemitowaniem papierów wartościowych na wspomnianą kwotę, upoważnia do stwierdzenia, że dług gminny jest mniejszy. Czy jest to wprowadzanie mieszkańców w błąd? Przy zsumowaniu 11 mln (zadłużenia) oraz 4 mln (obligacje) = kwota łączna zobowiązań gminy wynosi średnio 15 000 000,00 ! Czy zatem prawdą jest, że dług na koniec minionej kadencji był mniejszy od zastanego?

- -

- -

- -

 

Dziękujemy za nadesłany materiał

Zespół Portalu

 

 

 

 

 

 

Skomentuj

Komentarze