„MALUCH +” 2020 wart 400 mln zł.

przez Młoda-Mama
Odsłony: 907

13 listopada 2019r. minął termin składania wniosków w konkursie Maluch Plus. Na program rząd przeznaczył 400 mln zł.

O dofinansowanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków z Funduszu Pracy, mogły ubiegać się:
- jednostki samorządu terytorialnego, czyli gminy,
- osoby fizyczne, w tym pracodawcy oraz osoby współpracujące z pracodawcami,
- osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy i współpracujące z nimi podmioty.

Program „MALUCH +”2020 składa się z 3 modułów:

Moduł 1 (dla jednostek samorządu terytorialnego) - utworzenie w 2020 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz  zapewnienie ich funkcjonowania, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

W ramach Modułu 1 wyróżnia się:

Moduł 1a - dofinansowywanie zadań na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dotacji nie przekracza 3 mln zł;

Moduł 1b - dofinansowywanie zadań na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:

1) funkcjonowały  żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 5 mln zł 

/lub/

2) nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł;

 Moduł 2 (dla jst) – zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki utworzonych przez  jednostki  samorządu terytorialnego, w ramach  wcześniejszych edycji programu „MALUCH+”,

 Moduł 3 (dla podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego) – utworzenie nowych miejsc opieki.
W modułach 1 i 2 przewiduje się wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.gov.pl/rodzina w terminie do 29 stycznia 2020 r. Z niecierpliwością czekamy na wyniki, czy Niemodlin złożył wnioski i otrzyma środki?

Skomentuj

Komentarze

  • Brak komentarzy