Lwowska w Niemodlinie, uroczyste otwarcie.

przez Zlw
Odsłony: 781
Portal

W dniu dzisiejszym 20 listopada 2019r. uroczyście otwarto przebudowaną ulicę Lwowską w Niemodlinie. Inwestycja była dofinansowana przez rząd kwotą ok. 1 500 000 zł. W imieniu wojewody otwarcia dokonał Pan Mariusz Nieckarz - dyrektor Biura Wojewody, gminę reprezentowała burmistrz Pani Dorota Koncewicz.

Przypomnijmy, nabór na remonty dróg gminnych i powiatowych realizowanych w 2019r. ogłoszono dwukrotnie. Gmina Niemodlin złożyła jeden wniosek w ramach pierwszego naboru.

- -

- -

- -

- -

Czym jest Fundusz Dróg Samorządowych ?

Fundusz Dróg Samorządowych powołany został Ustawą z 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych  (Dz. U. poz. 2161, z późn. zm.) jako nowy mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych.  Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Utworzenie Funduszu ma  na celu  również :

  • poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • poprawę parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej,
  • poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

Środki Funduszu Dróg Samorządowych przekazywane są na:

  • dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i dróg gminnych;
  • dofinansowania budowy mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych;
  • finansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym.

Jak otrzymać środki ?

Po stronie gminy leży przygotowanie i złożenie wniosku w urzędzie wojewódzkim w ramach przeprowadzanych naborów. Wniosek musi spełniać kryteria kwalifikacyjne.

Za przeprowadzenie naboru oraz późniejszą ocenę wniosków o dofinansowanie odpowiadają wojewodowie.

- -

Skomentuj

Komentarze

  • Brak komentarzy