przez Super User

Ostatnia aktualizacja | poniedziałek, 02 maj 2022 o godz. 13:40:00


Drogi Użytkowniku !

Cieszymy się, że jesteś z nami. Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację niniejszego dokumentu. Regulamin określa zasady działania Portalu w tym: ogólne zasady korzystania z Portalu, prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora Portalu.


www.gminaniemodlin.pl

--

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
REGULAMIN PORTALU

--

§ 1. Definicje| Wyjaśnienie:

 1. Administrator Portalu:

  PIOTR SPÓLNICKI, Welwyn Garden City, AL8 6RE England
 2. Serwis – tj. niezależny niemodliński portal funkcjonujący w Internecie pod adresem: www.gminaniemodlin.pl, będący źródłem informacji lokalnych, miejscem promującym Niemodlin i okolicę, firmy, wydarzenia. Łączącym ludzi z pasją – osoby zaangażowane lokalnie.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna niepowiązana z serwisem www.gminaniemodlin.pl.
 4. Redakcja – Osoby posiadające prawa administratora. Osoby stale zaangażowane w tworzenie, redagowanie, obróbkę jak również zbieranie materiałów wykorzystywanych przy tworzeniu portalu.
 5. Polityka Prywatności - niniejsza Polityka prywatności obejmująca regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa innych danych wprowadzonych do Serwisu przez Użytkownika.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady ochrony danych osobowych i zasady korzystania z serwisu www.gminaniemodlin.pl. Prawa i obowiązki Użytkowników.
 7. Materiały – dowolne treści w postaci: tekstu, grafiki, zdjęć, filmów, komentarzy, wpisów, informacji, danych adresowych firmy itp. Zaczerpnięte zarówno z źródeł powszechnie dostępnych (z zachowaniem niezbędnych informacji o źródle), oraz opracowane przez Redakcję, bądź nadesłane przez Użytkowników serwisu.
 • Serwis Internetowy dostępny jest pod adresem: www.gminaniemodlin.pl
 • Regulamin obowiązuje od dnia: 03.11.2018r. z późniejszymi zmianami.
 • Dostępność: Korzystanie z serwisu jest bezpłatne. Z wyłączeniem elementów m.in. reklamowych objętych opłatą wymienionych w punkcie ( 1. ) niniejszego Regulaminu. Serwis dostępny jest całodobowo. Z zastrzeżeniem możliwości czasowego zawieszenia dostępu w przypadku zaistniałych czynników zewnętrznych, awarii, bądź przeprowadzanych modyfikacji. Administrator zobowiązuje się do podania przybliżonego czasu w którym dostęp do serwisu zostanie przywrócony. Do korzystania z serwisu nie jest wymagana rejestracja z wyjątkiem elementów określonych w pkt. ( 2. ) niniejszego Regulaminu.

  Użytkownik:
 • Zobowiązuje się do korzystania z serwisu www.gminaniemodlin.pl zgodnie z Regulaminem i ogólnie przyjętymi zasadami netykiety.
 • Oświadcza, że nadesłane przez niego materiały nie posiadają praw osób trzecich i są wyłącznie jego własnością, bądź mają status ogólnie dostępnych.
 • Użytkownik w porozumieniu z Administratorem może dokonywać zmian w opublikowanych przez siebie materiałach. Jeżeli jest stroną w artykule utworzonym przez innego Użytkownika, bądź Redakcje. Ma prawo wprowadzić sprostowanie – tworząc tym samym artykuły 2s – Dwie Strony.
 • Odpowiedzialności za treści  wprowadzone przez użytkownika, oraz użyte materiały ponosi sam użytkownik.
 • Użytkownik przez dobrowolne nadesłanie do serwisu materiałów udziela Redakcji bezpłatnej licencji na ich używanie, zapisywanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie w dowolnej formie. Materiały nie mogą zostać użyte w innych celach jak tworzenie i promocja Serwisu www.gminaniemodlin.pl.Tworzenie i rozpowszechnianie materiałów promujących Gminę Niemodlin.
 1. Odpłatny dostęp / korzystanie:
  Brak.

 2. Rejestracja i Logowanie:
  Udostępnione wyłącznie dla Administracji

 3. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszego Regulaminu  jak i w treści Polityki Prywatności o czym Użytkownicy zostaną niezwłocznie poinformowani.

 4. Polityka Prywatności (dostępna na 2 stronie) jest nieodłączną częścią Regulaminu.

 5. Zapewniamy, że wprowadzenie zmian w Polityce Prywatności serwisu nie naruszy zasady o nieujawnianiu danych osobowych Użytkowników.
--

Legalność - Odpowiedzialność :

Serwis www.gminaniemodlin.pl powstaje przy użyciu legalnego oprogramowania dostępnego na licencji Freeware. Jednocześnie informujemy, że Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów oraz ich przygotowanie ( wykonane przy użyciu nielegalnego oprogramowania ) nadsyłane przez Użytkowników.

--

Korzystanie z serwisu www.gminaniemodlin.pl oznacza akceptację niniejszego Regulaminu

--

Regulamin wchodzi w życie dnia 03.11.2018r.

--