POŁĄCZENIE KOLEJOWE (WAŻNA ANKIETA)
Paweł Kotwica
Odsłony: 7061

Od lat niszczeje linia kolejowa z Graczy do Opola, gdy tymczasem mieszkańcy wsi położonych wzdłuż tej linii, nie mają stałego połączenia z Opolem. Ponadto coraz większy nacisk w Europie kładziony jest na nisko emisyjne środki transportu publicznego, zastępujące wiele indywidualnych samochodów.

Czytaj więcej