Kwiecień 2018 - LIII Sesja RM w Niemodlinie

przez Zbigniew Palak
Odsłony: 1046

W najbliższy czwartek tj. 26 kwietnia 2018r. o godzinie 16:00 w sali nr 62, IV piętro Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 rozpocznie się LIII Sesja Rady Miejskiej. W imieniu Rady, serdecznie zapraszam mieszkańców.

Przepis art. 20 ust. 1 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, że rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. W gminie Niemodlin sesje odbywają się przeważnie raz w miesiącu (z wyłączeniem przerwy wakacyjnej). Dniem, który zasadniczo przyjęto jako stały jest ostatni czwartek miesiąca.

Zwołaniem sesji nazywa się czynność określonego w ustawie podmiotu (przewodniczącego rady), polegającą na zawiadomieniu radnych o terminie i miejscu odbycia obrad rady, połączoną z doręczeniem porządku obrad oraz projektów uchwał, których podjęcie na tej sesji jest przewidziane.

 Z poważaniem Zbigniew Palak

Skomentuj

Komentarze

  • Brak komentarzy