Brak współpracy Gmina - Sołectwo

przez Portal
Odsłony: 1128

Do redakcji trafiło pismo a mianowicie odpowiedź na wniosek o przyznanie środków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023 miejscowość Gracze. Jak można zauważyć wniosek został odrzucony przez naszą Włodarz.


 

- -


 

- -


 

- -

 

 

 

Powodem okazał się brak zabezpieczenia środków na utrzymanie czystości, a mianowicie wywóz śmieci komunalnych.

Przypomnijmy: Zgodnie z art. 6c Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach, gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych. Jest to jedno z zadań, które od lat gmina wymusza na sołectwach a dokładniej od czasu, kiedy burmistrzem została Pani Koncewicz. Mieszkańcy na początku ulegli naciskom, jednak w późniejszym czasie zadanie wycofali, co nie dziwi w sytuacji, gdy sołectwo w 2022 roku pozbawione było środków i trzeba nadrobić zaniedbania w roku kolejnym. Mieszkańcy uważają, że umowa na wywóz śmieci zawarta jest z Urzędem Gminy a nie z sołectwem i dlatego gmina powinna zapłacić tą należność.  Okazało się, że owa decyzja nie była po pomyśli naszej Włodarz, która postanowiła uchwałę odrzucić. Część mieszkańców uważa, że jest to działanie celowe. A karą za nieposłuszeństwo ma być brak funduszu sołeckiego także w 2023r. z przerzuceniem winy na sołtysa i radę. Czyżby szykował się  kolejny zamach na fundusz sołecki tym razem sołectwie Gracze? I tu zadać należy pytanie czy obecność burmistrza na takich zebraniach jest słuszna, bo nie byłoby całego zamieszania gdyby pozwolono spokojnie mieszkańcom decydować o wydatkowaniu środków, które im się należą. O czym pisaliśmy w poprzednim artykule. Należy dodać, że Gracze, to najliczniejsza wioska w naszej gminie, swojego czasu aspirująca do miana gminy. Dziś wieś pomimo starań Sołtysa i Rady sołeckiej w wielu miejscach jest zaniedbana. Grozę budzą drogi  i stan chodników. 

- -

 

- -

 

Drugim powodem odrzucenia uchwały, jest zadanie, na które Sołectwo postanowiło przeznaczyć kwotę 700 zł a mianowicie zakup materiałów niezbędnych do zorganizowania spotkania kulturalno integracyjnego. Przypomnijmy: sołectwa mogą finansować imprezy okolicznościowe w tym kulturalne, sportowe zgodnie z zadaniami własnymi gminy. Jeżeli taki wniosek został odrzucony przez burmistrz to, jakim prawem gmina finansuje uroczystości w OK Niemodlin czy w OSiR, na których tak często fotografuje się nasza Włodarz. Od lat nie organizowano dożynek gminnych, więc nic dziwnego, że mieszkańcy chcą organizować uroczystości w celu integracji ze swoim środowiskiem. Pani burmistrz chętnie uczestniczy w imprezach organizowanych przez stowarzyszenia i równie chętnie pozuje do zdjęć. 

- -

- -

Należy jednak zaznaczyć, że nie jest ona współorganizatorem, lecz najczęściej tylko zaproszonym gościem. Sołectwa i stowarzyszenia pozyskują środki na własną rękę między innymi od sponsorów. Przykre, że Włodarz Gminy zamiast wspierać, szuka powodów prawnych, aby inicjatywy, które nie są po jej myśli obalić. Takie praktyki w naszej gminie zniszczyły inicjatywę społeczną. Ludzie rzadko się integrują, coraz rzadziej wspierają sołtysów w pracach na terenie sołectwa, A wszystko przez pozorne oszczędności, brak poczucia wspólnoty wymusił na sołtysach zatrudnienie osób, które,   pielęgnują  tereny zielone. Pracowników opłacić trzeba z wyżej wymienionego funduszu sołeckiego. Jest takie przysłowie, które tu idealnie pasuje: skąpy dwa razy traci. Czy to słuszna droga? Czy Tak powinna wyglądać współpraca z sołtysem czy radom sołecką? Miejmy nadzieję, że, nasza Włodarz się zreflektuje i  nawiążę współpracę z mieszkańcami. Sołectwu Gracze życzymy powodzenia i siły w dążeniu do zamierzonych celów- Redakcja portalu www.gminaniemodlin.pl

 

 

 

Dziękujemy za nadesłany materiał

Źródło - Media społecznościowe FB

 

 

Skomentuj

Komentarze

  • Brak komentarzy