NIEMODLIN | SESJE RM i OBRADY KOMISJI ONLINE

przez SZN
Odsłony: 723

W dobie XXI wieku i rozwoju teleinformatycznego projekt ustrojowych zmian w Jednostkach Samorządów Terytorialnych mówiący m.in. o nałożeniu obowiązku transmitowania i nagrywania wszystkich obrad rady gmin, powiatów i sejmików województwa to ukłon ku postępowi. Nie mogłeś uczestniczyć w sesji, czy posiedzeniu komisji? Nic straconego, będziesz teraz na bieżąco!

W gminie Niemodlin od stycznia 2016 roku do grudnia 2017 roku Sesję Rady Gminy rejestrowało Stowarzyszenie Ziemi Niemodlińskiej. Dostęp do nagrań miał każdy mieszkaniec nieodpłatnie za pośrednictwem mediów w tym m.in. portalu Gminaniemodlin.pl

Obrady Rady Gminy Niemodlin od 2018 roku nagrywa i udostępnia JST.

Wraz z nowym 2018 rokiem rejestrowanie Sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie a także posiedzeń komisji na mocy projektu złożonego w Sejmie w listopadzie 2017 roku, przejęła w Niemodlinie Jednostka Samorządu Terytorialnego. Pierwsze nagranie jest już ogólnodostępne w internecie, źródło Youtube Gminy Niemodlin:

Sesje w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie, sala 62, IV piętro.

Stowarzyszenie Ziemi Niemodlińskiej mając na uwadze przepisy o jawność i dostępność posiedzeń dla wszystkich obywateli. Z dniem 7 lutego 2018r. złożyło wniosek w którym zawarto prośbę o wyznaczenie nowego pomieszczenia. Pomieszczenia umożliwiającego uczestniczenie w sesjach i posiedzeniach Komisji m.in. osobie niepełnosprawnej. Na dzień dzisiejszy czwarte piętro stanowi wyzwanie chociażby dla astmatyka, czy osoby starszej. Złożony wniosek zawiera także prośbę ustanowienia stałej godziny (16:00) do rozpoczynania Sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie i posiedzeń Komisji. Niewielka korekta czasowa (z godziny 14:00 na 16:00), która mamy nadzieje zostanie przyjęta z aprobatą pozwoli uczestniczyć w posiedzeniach osobom czynnym zawodowo. Godzina 16:00 rozpoczyna obrady w ościennych gminach i pozwala mieszkańcom na udział w nich bez strat m.in. materialnych.

Obrady Komisji Gminy Niemodlin w Internecie?

Osoby, które stale zapoznawały się z Sesjami za pośrednictwem materiałów audio-video udostępnianych przez SZN z pewnością czekają na pierwsze materiały z posiedzeń Komisji. Cieszymy się, że Niemodlin idzie z postępem czasu i tak ważne zadanie zainicjowane przez Stowarzyszenie jest kontynuowane teraz przez Jednostkę Samorządową.

Skomentuj

Komentarze

  • Brak komentarzy