FUNDUSZ SOŁECKI - Kto o nim decyduje?

przez Portal
Odsłony: 1512

Wrzesień – miesiąc licznych zebrań sołeckich, to właśnie w tym miesiącu sołectwa muszą zaplanować wydatkowanie środków na 2023 rok w ramach funduszu sołeckiego. 


Fundusz sołecki to wyodrębnione w budżecie gminy środki przeznaczone dla sołectw. Gminy nie mają obowiązku tworzenia funduszy sołeckich - decyzja należy do rady gminy. Jak już pisaliśmy kilka miesięcy temu 2023 roku fundusz został przywrócony.

Jak można było zobaczyć w obfitej fotorelacji Pani Burmistrz takie spotkania odbyły się w każdym sołectwie naszej gminy wg harmonogramu stworzonego przez naszą włodarz. Ale czy słusznie, czy aby na pewno zgodnie z przepisami? Otóż nie! To nie burmistrz zwołuje takie zebranie tylko sołtys, rada sołecka lub mieszkańcy! Jak sama nazwa wskazuje jest to fundusz sołecki, to mieszkańcy danego sołectwa decydują, na jaki cel wydać środki, to oni najlepiej wiedzą, co poprawi ich byt i jakość z życia w ich małej ojczyźnie.

- -

 

- -


 

- -

 

Fundusz sołecki

 1. Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego.
 2. Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. To zebranie wiejskie, – czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje, na co mają zostać wykorzystane ww. środki finansowe. Dlatego też, to samym mieszkańcom zależy na tym, aby środki były wydawane w sposób prawidłowy i efektywny.
 3. Ustawą o funduszu sołeckim wprowadzono zestandaryzowany system wsparcia inicjatyw lokalnych, który umożliwia realizację ważnych społecznie przedsięwzięć na terenie sołectwa. Dzięki ustawie o funduszu sołeckim nastąpił znaczny wzrost aktywności społecznej i inicjatyw obywatelskich na terenach wiejskich.- Źródło www.gov.pl

 

„Przypomnijmy, że z funduszu sołeckiego można finansować przedsięwzięcia służące poprawie warunków życia mieszkańców, które są zadaniami własnymi gminy i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Środki z funduszu sołeckiego można też wydać na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej. - przeczytaj więcej klikając w link obok >>> PORADNIK PRZEDSIĘBIORCY <<<

 

Burmistrz czy pracownik gminy nie mam prawa narzucać mieszkańcom wydatkowania. Np. Opłata za śmieci argumentowana umowa gminy z firmą jest niedopuszczalna, narzucanie takiej czy inne opłaty jest niezgodne z założeniami FS, a wręcz niezgodne z prawem.  Podczas spotkań mieszkańcy często wyrażali sprzeciw takim praktykom, dopytywali się także o niezrealizowane obietnice wyborcze i domagali się pilnych remontów dróg.  Wbrew temu, co opisał redaktor z konta FB Niemodlin miasto – gmina mieszkańcy niechętnie uczestniczą w takich spotkaniach, jak sami uważają nie wiele wnoszą a włodarz nie traktuje ich potrzeb poważnie, często je bagatelizuje, gdy mieszkańcy zaczynają wyliczać zaniechania nasza włodarz najczęściej się „obraza” i opuszcza takie spotkanie. Do nietypowej sytuacji doszło w Radoszowicach, tam mieszkańcy zorganizowali zebranie w terminie dogodnym dla siebie i bez nacisków rozdzielili fundusz wg własnych potrzeb. Taką praktykę stosuje się od lat w wioskach sąsiednich leżących na terenach gmin ościennych, tam włodarzom nie przyszło by nawet do głowy narzucać wydatkowania mieszkańcom.  Pani Burmistrz pojawiła się jednak ww. miejscowości, ale w wyznaczonym przez siebie, i jak się później okazało, dla siebie wyznaczonym dniu i godzinie, gdyż mieszkańców o tym fakcie wcześniej nie poinformowano.  Przypominamy FUNDUSZ SOŁECKI! - NIE FUNDUSZ WG WSKAZAŃ GMINY.

- -

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat funduszu sołeckiego kliknij w link obok >>> FUNDUSZ SOŁECKI <<<

 

 

 

Dziękujemy za nadesłany materiał

źródło materiałów - media społecznościowe

                          - konto FB Niemodlin Miasto - gmina mieszkańcy.

 

Skomentuj

Komentarze

 • Gość (Katarzyna)

  A komu zawdzięczamy fatalny stan dróg, brak kanalizacji, niedoinwestowane placówki szkolne i przedszkolne, wysokie podatki i opłaty za wodę, ścieki , nieczystości..? Kto przetnie taką wstążeczkę?

  0 Krótki URL:
 • Gość (łukasz)

  Jednakże prawda jest inna: to sołtys Radoszowic Pani Elżbieta Stolarczuk zauważyła jako jedyna, że w materiałach na LIV sesję Rady Miejskiej w Niemodlinie w dniu 28 marca 2022 r. nie ma uchwały (punktu w porządku obrad) w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Niemodlin środków finansowych stanowiących fundusz sołecki na 2023 r. Zawiadomiła o tym Panią Sekretarz oraz Biuro Rady przed posiedzeniem Komisji Rady Miejskiej . I tak, Radna Zofia dowiedziała się o tym braku uchwały, ponieważ nasi Radni swoim zwyczajem nie czytają lub czytają bez zrozumienia materiały na sesję.

  0 Krótki URL:
 • Gość (wsiok)

  Brawo Radoszowice! Prosimy trzymać się z daleka od pieniędzy sołeckich!

  0 Krótki URL:
 • Gość (Mieszkaniec)

  Prawda jest taka że gdyby nie Radna Walczuk fundusz nie został by przywrócony. W ostatnim momencie dopominała się o niego i przywrócenie zostało przegłosowane. Burmistrzowa siedziała cicho i liczyła że rada przegapi moment. Gmina jest w tak fatalnej kondycji finansowej że, nasza włodarz nie może spiąć budżetu, nawet likwidacja szkoły nie pomogła. Gmina jest fatalnie zarządzana. Brak pomysłu na dodatkowe środki a tylko lament że rząd nie daje. Jak współpraca z rządem wygląda tak źle to dlaczego naszym kosztem trzyma się posadki. Zamach na fundusz i naciski spowodowane są lękiem przed Komisarzem, bo tak się to skończy jak nie znajdzie się środków na dziurę w budżecie. Co przy takich rządach było by dla nas i gminy najlepsze. Czas pokaże czym nas jeszcze obciążą. Nie zdziwi kolejna podwyżka za śmieci, wodę itd....

  0 Krótki URL: